Jaarrekening

Een jaarrekening biedt u een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van uw onderneming. Deze moet u in veel gevallen deponeren bij de Kamer van Koophandel. Naast deze verplichting stelt een jaarrapport u in staat om conclusies te trekken over het rendement, de omvang en het vermogen van uw onderneming.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en een begeleidende toelichting.

De balans geeft weer hoe de activa en passiva van uw bedrijf eruitzien. De winst- en verliesrekening is een weergave van de omzet van het afgelopen boekjaar en de kosten die daarvoor zijn gemaakt. Het saldo van omzet en kosten kan positief zijn (winstgevend) of negatief (verliesgevend).

Op basis van uw administratie stellen wij de jaarrekening voor u samen. De jaarrekening geeft een goed beeld hoe uw bedrijf gedurende het afgelopen jaar heeft gepresteerd. U kunt het

vergelijken met het verleden en u kunt richting geven aan de toekomst.